Visie op inclusie

Als leersteuncentrum gaan wij voor inclusie. Wij geloven dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, mits de juiste redelijke aanpassingen waar zij recht op hebben, tot leren en/of participatie in staat zijn. Het is dan ook een goede zaak dat zij zich in het gewoon onderwijs maximaal kunnen ontplooien.

Barrières die we ervaren in de klas zijn vaak te wijten aan een afstemmingsprobleem tussen de noden van de leerling en het aanbod van de context. Hierbij verlaten we het stoornisdenken en focussen we ons op de specifieke onderwijsbehoeften. In plaats van “Wat heeft de leerling?”, stellen we ons de vraag “Wat heeft de leerling nodig?”. Om te werken aan een inclusieve samenleving, is het belangrijk om het afstemmingsprobleem aan te pakken in plaats van enkel de leerling proberen te veranderen. We gaan op zoek naar maatregelen de beperkende invloed van de onaangepaste omgeving kan neutraliseren. Dit noemen we redelijke aanpassingen.

Steeds meer wordt het duidelijk dat diversiteit de norm is en niet de uitzondering. Elke leerling is anders, de gemiddelde leerling bestaat niet. De uitdaging bestaat er dan ook uit om ons onderwijs zo aan te bieden dat het voor iedereen toegankelijk is. Hier op voorhand bij stilstaan kan voorkomen dat we achteraf doorgedreven aanpassingen moeten uitvoeren om aan ieders noden tegemoet te komen.

Gerelateerde afbeelding

Accessibility Toolbar