Van aanmelding naar ondersteuning

De aanvraag voor ondersteuning begint met een digitale aanmelding via het aanmeldingsformulier op de website. Hierbij geeft de school enkele administratieve gegevens in en voegt het een (gemotiveerd) verslag toe als bijlage. Dit (gemotiveerd) verslag moet getekend zijn door de directie van het CLB. Het zorgloket doet een administratieve check van deze aanmeldingen stuurt de aanmeldingen die in orde zijn door naar het miniteam.

Het ankerfiguur van de school gaat, eventueel samen met een collega-ondersteuner, in gesprek met de leerkracht of de zorgcoördinator/leerlingbegeleider. Het doel van dit afstemmingsgesprek is het concreet maken van de leervraag van de leerkracht(en) of de school. Het afstemmingsgesprek is meteen ook de start van de ondersteuning. Wanneer er niet meteen een concrete leervraag is, zal het ankerfiguur een traject aangaan met de leerkracht(en) om samen op zoek te gaan naar de leervraag.

Wanneer er een concrete leervraag is, wordt deze tijdens de eerstvolgende teamvergadering besproken in het miniteam. Op basis van inhoudelijke criteria zoals deskundigheid, continuering en efficiënte inzet wijst het miniteam een ondersteuner toe die de ondersteuning verder zal opnemen. Ook kunnen ondersteuners op dit moment vragen aan elkaar stellen en hun deskundigheid met elkaar delen.

Accessibility Toolbar