Toegangen in IRIS en privacyverklaring

Om inzage te krijgen tot het (gemotiveerd) verslag, kende de schoolverantwoordelijke normaal gezien IRIS-toegang toe aan de betrokken ondersteuner. De toegekende IRIS-toegangen zijn vier jaar geldig. Je moet deze dus niet opnieuw bevestigen tenzij je de ondersteuner tijdens de vakantie uit het systeem haalt. De regie om deze IRIS-toegangen weer af te sluiten – bijvoorbeeld voor ondersteuners die niet meer op de school komen – ligt bij de schoolverantwoordelijke. De Diplon-accounts van ondersteuners die stoppen binnen ONW WBB worden op inactief gezet. Op die manier hebben ze via Diplon geen toegang tot gevoelige leerling- en schoolgegevens.   

Daarnaast zijn we graag transparant over de persoonlijke gegevens die wij verwerken en delen. Je kan de nodige informatie terugvinden in onze privacyverklaring. 

Accessibility Toolbar