ouders

Vereenvoudigde versie ouderbrief 

Met de laatste nieuwsbrief bezorgden we jullie brieven die ingezet kunnen worden om ouders en leerlingen te informeren over de overgang van ondersteuning naar leer-steunvolgend schooljaar. We zijn er ons van bewust dat de formulering voor sommige ouders en leerlingen binnen onze doelgroep nog niet voldoende eenvoudig verwoord is. Daarom stellen we ook graag een vereenvoudigde versie met picto’s ter beschikking.

Brief voor ouders en leerlingen

Ook (ouders van) leerlingen zitten mogelijks met heel wat vragen over het nieuwe decreet leersteun. Daarom stelden we een brief op waarmee scholen hen kunnen informeren. Er is zowel een versie voor ouders als voor leerlingen beschikbaar.

Accessibility Toolbar