ONW West-Brabant-Brussel in het kort

Sinds 1 september 2017 is het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel actief. 
Het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangt onder andere het systeem van GON en ION-begeleiding om nog beter tegemoet te komen aan de noden van deze leerlingen en hun leerkrachten.

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van vier partners, namelijk het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Het team van het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel bestaat uit een 90-tal ondersteuners.
Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, …).

Het ondersteuningsnetwerk wordt bestuurd door het beheerscomité.
Het beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de vier partners van het ondersteuningsnetwerk.
De dagelijkse leiding is in handen van een coördinatiecel bestaande uit een algemeen coördinator en vier teamcoördinatoren.

Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel werkt volgens acht werkingsprincipes.
Het doel van de ondersteuning is inclusief onderwijs versterken door middel van het handelingsbekwamer maken van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Deze visie werd verder uitgewerkt in het traject van aanmelding naar ondersteuning enerzijds, en het planmatig handelen volgens de M-cirkel anderzijds.

Accessibility Toolbar