Essentiële derden en ondersteuning op afstand

Deze voormiddag communiceerden we over de beslissing van de overheid om ondersteuningsnetwerken niet op de lijst van essentiële derden te zetten. Dit zorgde voor onbegrip in het werkveld, waarop de overheid de richtlijnen heeft bijgesteld. We betreuren de verwarring die de opeenvolgende communicaties van de overheid met zich mee hebben gebracht, maar zijn tevreden met de rechtzetting. 

Volgens de nieuwe richtlijnen zal het toegelaten zijn om als ondersteuner fysiek naar één vaste school te gaan voor de komende twee weken. De ondersteuners en het zorgloket brengen samen de noden van de leerlingen en de scholen, en mogelijkheden voor online ondersteunen in kaart. Waar mogelijk krijgt digitale ondersteuning steeds de voorkeur op fysieke. Aangezien wij meer scholen dan ondersteuners tellen, dienen we te prioriteren in waar we fysiek aanwezig kunnen zijn. We geven hierbij voorrang aan kwetsbare leerlingen die dreigen uit te vallen of waarvan het leerproces onherstelbare schade zal ondervinden voor de paasvakantie. 

Op basis deze inschatting wordt woensdag een verdeling gemaakt wie fysiek naar welke school zal gaan. De ondersteuners nemen nadien contact op met de scholen om verdere afspraken te maken. Om geen nieuwe bubbels te openen tot deze verdeling, zullen alle ondersteuningen op dinsdag digitaal gebeuren. 

Alvast bedankt voor jullie begrip. Ten slotte willen we graag aandacht vragen voor het blijven toepassen van redelijke aanpassingen. Ook vragen we alertheid voor de examens die voor de deur staan.

Nog veel succes de komende weken!

Accessibility Toolbar