Corona update

Nu COVID-19 een nieuwe opflakkering kent, is ook het ondersteuningsnetwerk extra alert om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Net zoals de scholen nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen. We zetten deze graag even op een rij. Daarnaast doen we ook een oproep tot wederzijds informeren. 

De richtlijnen voor het ondersteunen in fase oranje blijven grotendeels van kracht. We gaan hierbij op een intensere manier kijken naar het beperken van de bubbels voor fysieke ondersteuning. Dit betekent dat ondersteuners mogelijks verschuivingen in planning voorstellen, of ook doelen gaan herbekijken in functie van digitale ondersteuning of een afwisseling tussen fysieke en digitale ondersteuning.  

Ook willen we een oproep doen aan de scholen om bij corona- en/of quarantainemaatregelen de ondersteuners en het zorgloket altijd op de hoogte te brengen. Gelieve hierbij steeds te vermelden: 

  • Instellingsnummer 
  • Vestigingsplaats 
  • Klasgroep 
  • Tijdsduur van geldigheid van maatregelen 

Alleen op die manier kunnen we samen meehelpen om de verspreiding een halt toe te roepen en de veiligheid garanderen voor alle leerlingen en personeelsleden, ook de ondersteuners.  

Accessibility Toolbar