Coördinatiecel

De uitvoering van de opdracht van het leersteuncentrum wordt gecoördineerd vanuit een coördinatiecel. Deze bestaat uit een directeur, vier teamcoördinatoren en administratieve medewerkers.

Zorgloket

Het zorgloket is zowel een administratief portaal (een computerplatform) waar ondersteuningsvragen binnenkomen als een overlegplatform of vergadering. In die dubbele betekenis is het zorgloket de plaats waar nieuwe ondersteuningsvragen toekomen.  

Als de administratieve formaliteiten in orde zijn, worden de ondersteuningsvragen besproken op het zorgloket. In dit zorgloket zitten de teamcoördinatoren en directeur.

De rol van het zorgloket is vierledig:

  • Het is een aanmeldingspunt voor nieuwe ondersteuningsvragen
  • Het verwerkt en analyseert de ondersteuningsvragen
  • Het is een doorgeefluik naar ondersteuners, miniteam, type-specifieke netwerken (4,6,7) en pedagogische begeleidingsdienst (PBD)
  • Het is een aanspreekpunt voor scholen, ouders en CLB

Wie is wie?

Kerlijn Quaghebeur

Directeur

Karolien De Leemans

Teamcoördinator

Lotte Van Wambeke

Teamcoördinator

Nele Van Leuven

Teamcoördinator

Katia Vandenbosch

Teamcoördinator

Administratief Medewerker

Katia Dussart

Administratief medewerker

Accessibility Toolbar