Coördinatiecel

De uitvoering van de opdracht van het ondersteuningsnetwerk wordt gecoördineerd vanuit een coördinatiecel. Deze bestaat uit een algemeen coördinator, vier teamcoördinatoren en een administratief medewerker. De coördinatiecel wordt bijgestaan door pedagogisch begeleiders competentie-ontwikkeling.

Zorgloket

Het zorgloket is zowel een administratief portaal (een computerplatform) waar ondersteuningsvragen binnenkomen als een overlegplatform of vergadering. In die dubbele betekenis is het zorgloket de plaats waar nieuwe ondersteuningsvragen toekomen.  

Als de administratieve formaliteiten in orde zijn, worden de ondersteuningsvragen besproken op het zorgloket. In dit zorgloket zitten de teamcoördinatoren, algemene coördinator en minimum één pedagogische begeleider competentieontwikkeling.

De rol van het zorgloket is vierledig:

  • Het is een aanmeldingspunt voor nieuwe ondersteuningsvragen
  • Het verwerkt en analyseert de ondersteuningsvragen
  • Het is een doorgeefluik naar ondersteuners, miniteam, type-specifieke netwerken (4,6,7) en pedagogische begeleidingsdienst (PBD)
  • Het is een aanspreekpunt voor scholen, ouders en CLB

Wie is wie?

Kerlijn Quaghebeur

Algemeen Coördinator

Karolien De Leemans

Teamcoördinator

Stijn Kerkhofs

Teamcoördinator

Wim Labey

Teamcoördinator

Katia Vandenbosch

Teamcoördinator

Malika Zekri

Administratief medewerker

Accessibility Toolbar