Geen categorie

Communicatie beleidsmaatregelen naar ouders

Beste ouder(s),     Het schooljaar is nu reeds enige tijd gestart en uw zoon/ dochter wordt momenteel ondersteund door een leerondersteuner via ons leersteuncentrum.    Het is mogelijk dat u recent een afstemmingsgesprek heeft gehad met 1 van onze leerondersteuners naar aanleiding van de opstart van de leersteun voor dit schooljaar.    Echter, omwille van het fors …

Communicatie beleidsmaatregelen naar ouders Lees meer »

Erkenningsonderzoek – bevraging ouders en leerkrachten

De onderwijsinspectie vraagt aan leersteuncentra om in het kader van het erkenningsonderzoek een online bevraging door te sturen naar leerkrachten en ouders.  Deze bevraging zal met begeleidend bericht via mail door de leerondersteuners verstuurd worden naar minstens één ouder en één leerkracht.  De deelname van ouders en leraren is vrijblijvend.  Het invullen van de vragenlijst …

Erkenningsonderzoek – bevraging ouders en leerkrachten Lees meer »

Kwaliteitsvolle ondersteuning en werkbaar werk

Zowel de gegevens die we in Diplon registreren als de beeldvorming die onze ankerondersteuners op de scholen maken, tonen aan dat de aantallen leersteunvragen ruimschoots de voorziene capaciteit overstijgen. We introduceren beleidsmaatregelen vanuit de visie op leersteun en de bepalingen die in het decreet zijn voorzien.    Zoals bovenstaande grafiek aantoont is de voorbije 5 jaren …

Kwaliteitsvolle ondersteuning en werkbaar werk Lees meer »

Termijn aanmelding leersteunvragen <> termijn opstart leersteuntrajecten 

We horen vragen over de periode van aanmelding van leersteunvragen via Diplon.     We verduidelijken graag dat er geen vaste aanmeldperiode of aanmeldtermijn wordt gehanteerd voor leersteunvragen. Leersteunvragen kunnen gedurende het volledige schooljaar aangemeld worden.  Het aanmeldportaal van Diplon werd geopend op 28/08/2023 (en wordt pas afgesloten in juli 2024 ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar).  …

Termijn aanmelding leersteunvragen <> termijn opstart leersteuntrajecten  Lees meer »

Diplon- Extra    

Bij de start van dit nieuwe schooljaar, merken we op dat een aantal scholen de samenwerking met ons LSC WBB in Diplon nog niet heeft bevestigd. Deze bevestiging is noodzakelijk om ondersteuningsvragen te kunnen aanmelden.    Dit kan heel eenvoudig door in de Diplon- toepassing het rode balkje (to do) linksboven aan te klikken en vervolgens …

Diplon- Extra     Lees meer »

Opstart en warme overdacht

Bij het begin van het schooljaar zullen we de ondersteuning van bekende ondersteuningsvragen opstarten binnen 5 schooldagen. Dit omvat een afstemmingsgesprek om de leervragen in kaart te brengen. Ook werken we vanaf het nieuwe schooljaar structureel samen met leersteuncentrum 467 voor specifieke ondersteuningsvragen. Daarnaast willen we inzetten op een warme overdracht bij overgangsmomenten. De regie ligt bij de afscheidnemende school.

Aanmeldingen in Diplon: concreter

Op dit moment zijn onze ondersteuners druk bezig met het afronden van de huidige trajecten en het voorbereiden van een vlotte doorstart voor het volgende schooljaar. Hierdoor is het niet meer mogelijk om ondersteuningsvragen in te dienen voor het lopende schooljaar. Eind augustus/begin september krijgen scholen de mogelijkheid om in Diplon aan te geven welke ondersteuningen ze willen verderzetten. Dit geldt voor leerlingen binnen dezelfde school waarbij er nog steeds een leervraag is voor het leersteuncentrum. Verderzettingen zijn van toepassing op zowel brede als kleine types.

Voorstelling bestuur en directeur

We zijn verheugd om het toekomstige bestuursorgaan van Leersteuncentrum West-Brabant Brussel voor te stellen. Ook introduceren we Kerlijn Quaghebeur als de directeur, die vanaf 1 september 2023 haar rol op zich neemt. Samen met het team en de bestuursleden bereidt ze zich voor op de opstart van het leersteuncentrum.

Vereenvoudigde versie ouderbrief 

Met de laatste nieuwsbrief bezorgden we jullie brieven die ingezet kunnen worden om ouders en leerlingen te informeren over de overgang van ondersteuning naar leer-steunvolgend schooljaar. We zijn er ons van bewust dat de formulering voor sommige ouders en leerlingen binnen onze doelgroep nog niet voldoende eenvoudig verwoord is. Daarom stellen we ook graag een vereenvoudigde versie met picto’s ter beschikking.

Accessibility Toolbar